ἐνθυμεύμενον

ἐνθυμεύμενον
ἐνθυμέομαι
lay to heart
pres part mp masc acc sg (epic doric ionic)
ἐνθυμέομαι
lay to heart
pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic)
ἐνθῡμεύμενον , ἐνθυμέομαι
lay to heart
pres part mp masc acc sg (epic doric ionic)
ἐνθῡμεύμενον , ἐνθυμέομαι
lay to heart
pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”